• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Nhóm New Upload Windows 7 Black 31.10 X64 Usb Feb 2015 by Mr. Kirk

dvson185

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
17/4/14
Bài viết
3,942
Thích
4,697
Nơi ở
Hà Nội
#1
*******************************************************************************
Windows 7 Black 31.10 x64 USB
*******************************************************************************
General InformationType.................: Application
Platform.............: Windows
Image Format.........: Iso USB
Post InformationPosted on............: 2/23/2015
Updates - 277 Updates added, no updates neededIntegration log:

[HASHTAG]#Silent[/HASHTAG] Installs
KB2533552::N/A (Not Needed);NO;9.23 MB;C:\New folder\Windows6.1-KB2533552-x64.msu;Always Installed
KB2603229::N/A (Not Needed);NO;193.42 KB;C:\New folder\Windows6.1-KB2603229-x64.msu;Always Installed
[HASHTAG]#Tweaks[/HASHTAG]
Add 'Copy To Folder' to context-menu
Add 'Move To Folder' to context-menu
Add 'Take Ownership' to context-menu
Show 'Computer' on Desktop
Show User Folder on Desktop
Allow 3rd Party Themes
Always Show Menu Bars
Show File Extensions
Show Hidden Files & Folders
Open NFO files with notepad
Always Show Menu Bar
Disable Default Browser Check
Disable First Run Customize

Disable User Account Control
[HASHTAG]#Updates[/HASHTAG] - all Critical updates for Feb added

IE11-Windows6.1-KB3021952-x64.msu added last Cumulative Update
C:\Windows6.1-KB3029944-x64.msu
C:\Windows6.1-KB3031432-x64.msu
C:\Windows6.1-KB3004361-x64.msu
C:\Windows6.1-KB3000483-x64.msu
C:\Windows6.1-KB3023562-x64.msu
C:\Windows6.1-KB3013455-x64.msu
C:\IE11-Windows6.1-KB3021952-x64.msu
C:\Windows6.1-KB3023607-x64.msu
C:\New folder\ie11-Windows6.1-KB2976627-x64.msu
C:\New folder\ie11-Windows6.1-KB3008923-x64.msu
C:\New folder\ie11-Windows6.1-KB3025390-x64.msu
C:\New folder\ie11-Windows6.1-KB3034196-x64.msu
C:\New folder\ie-spelling-ar.msu
C:\New folder\ie-spelling-bg.msu
C:\New folder\ie-spelling-ca.msu
C:\New folder\ie-spelling-cs.msu
C:\New folder\ie-spelling-da.msu
C:\New folder\ie-spelling-de.msu
C:\New folder\ie-spelling-el.msu
C:\New folder\ie-spelling-en.msu
C:\New folder\ie-spelling-es.msu
C:\New folder\ie-spelling-et.msu
C:\New folder\ie-spelling-eu.msu
C:\New folder\ie-spelling-fi.msu
C:\New folder\ie-spelling-fr.msu
C:\New folder\ie-spelling-gl.msu
C:\New folder\ie-spelling-he.msu
C:\New folder\ie-spelling-hi.msu
C:\New folder\ie-spelling-hr.msu
C:\New folder\ie-spelling-id.msu
C:\New folder\ie-spelling-it.msu
C:\New folder\ie-spelling-lt.msu
C:\New folder\ie-spelling-lv.msu
C:\New folder\ie-spelling-nb.msu
C:\New folder\ie-spelling-nl.msu
C:\New folder\ie-spelling-nn.msu
C:\New folder\ie-spelling-pl.msu
C:\New folder\ie-spelling-pt-br.msu
C:\New folder\ie-spelling-pt-pt.msu
C:\New folder\ie-spelling-ro.msu
C:\New folder\ie-spelling-ru.msu
C:\New folder\ie-spelling-sk.msu
C:\New folder\ie-spelling-sl.msu
C:\New folder\ie-spelling-sr-cyrl.msu
C:\New folder\ie-spelling-sr-latn.msu
C:\New folder\ie-spelling-sv.msu
C:\New folder\ie-spelling-tr.msu
C:\New folder\ie-spelling-uk.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB982018-v3-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2479943-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2491683-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2506014-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2506212-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2506928-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2509553-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2511455-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2515325-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2532531-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2534366-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2536275-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2536276-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2544893-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2545698-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2547666-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2552343-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2560656-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2563227-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2564958-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2570947-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2574819-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2579686-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2585542-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2592687-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2604115-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2619339-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2620704-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2621440-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2631813-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2640148-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2647753-v4-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2653956-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2654428-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2656356-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2660075-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2667402-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2670838-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2676562-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2685811-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2685813-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2685939-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2690533-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2698365-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2705219-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2712808-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2716513-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2718704-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2719033-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2719857-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2726535-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2727528-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2729094-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2729452-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2732059-v5-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2732487-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2736422-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2742599-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2750841-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2761217-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2763523-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2770660-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2773072-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2786081-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2789645-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2791765-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2798162-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2799926-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2800095-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2803821-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2807986-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2808679-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2813347-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2813430-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2818604-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2820331-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2830477-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2832414-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2834140-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2835361-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2836942-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2836943-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2839894-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2840149-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2840631-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2843630-v3-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2846960-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2847077-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2847311-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2847927-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2852386-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2853952-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2857650-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2861191-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2861698-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2862152-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2862330-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2862335-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2862966-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2862973-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2864058-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2864202-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2868038-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2868116-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2868626-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2871997-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2872339-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2882822-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2884256-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2887069-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2888049-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2891804-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2892074-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2893294-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2893519-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2894844-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2900986-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2908783-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2911501-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2912390-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2913152-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2918077-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2918614-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2919469-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2922229-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2923545-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2926765-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2928562-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2929733-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2931356-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2937610-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2939576-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2943357-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2957189-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2957503-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2957509-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2961072-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2965788-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2966583-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2968294-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2970228-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2971850-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2972100-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2972211-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2972280-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2973112-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2973201-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2973351-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2976897-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2977292-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2977728-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2978092-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2978120-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2978668-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2978742-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2979570-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2980245-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2984972-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2984976-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2984981-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2985461-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2991963-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2992611-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2993651-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2993958-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB2994023-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3001554-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3002885-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3003743-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3004375-v3-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3004394-v2-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3005607-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3006121-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3006226-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3006625-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3008627-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3009736-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3010788-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3011780-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3013126-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3013410-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3014406-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3019215-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3019978-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3020338-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3020387-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3020388-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3020393-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3021674-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3021917-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3022777-x64.msu
C:\New folder\Windows6.1-KB3023266-x64.msu


Silent Apps ListMega.Theme.Pack_ssApp
7-Zip_v9.38b_ssApp
Adobe.AIR.Runtime_v16.0.0.273_ssApp
Adobe.Flash.&.Shockwave.Players_2015.02.21_ssApp
Adobe.Reader.X.11.0.0.10_ssApp
Auslogics.Disk.Defrag_v5.3.0.0_ppApp
Auslogics.Registry.Cleaner_v4.3.0.0_ppApp
Auslogics.Registry.Defrag_v8.3.0.0_ppApp
Autoruns_v13.1_ppApp
BleachBit.1.6_ssApp
BurnAware.Free_v7.9_ppApp
CCleaner_5.02.5101_ssApp
Classic.Shell_v4.1.0_(Glenns_Defaults)_ssApp
Core.FTP.Lite_v2.2.1832_ppApp
DVDFab.Virtual.Drive_v1.5.1.1_ssApp
FileZilla.3.10.1.1_ssApp
Firefox.Portable_v35.0.1_ppApp
Firefox_v35.0.1_ssApp
FoxitReader.7.06_ssApp
Free.Commander.XE_v2015.685_ppApp
Glary.Utilities_v5.19.0.32_ppApp
Glasswire.Network.Monitor.Firewall_1.0.38b_ssApp
Google.Chrome_v40.0.2214.95_ssApp
Google.Chrome_v40.0.2214.95_x64_ssApp
GPU-Z_v0.8.1_ppApp
HWiNFO_v4.50-2400_ppApp
Java.Runtime_v8.0.31_ssApp
Junkware.Removal.Tool_v6.4.1_ppApp
K-Lite.Codec.Pack.Mega.11.00_ssApp
LibreOffice_v4.4.0.0_ssApp
Mega.Theme.Pack.Feb.2015_ssApp
mkvToolNix_v7.6.0.0_ppApp
MS.Visual.Runtimes.AIO_2014.12.17_ssApp
MS.XML.Parser_v4.0-SP3_ssApp
Notepad++.6.7.4..-..Je.suis.Charlie.edition_ssApp
Notepad2-mod_v4.2.25.935_ssApp
nVidia.Desktop.Drivers_v347.52_x64_ssApp
Revo.Uninstaller.1.95_ssApp
RogueKiller_v10.2.0_ppApp
Rufus_v1.4.12.535_ppApp
ssWPI_App_DB
System.Explorer_v6.3.0_ppApp
System.Explorer_v6.3.2_ppApp
Thunderbird_v31.4.0_ssApp
Tor.Browser.Bundle.4.03_ssApp
UltraISO.Premium.9.62_ssApp
uTorrent_v3.4.2.38758_ppApp
VirtualBox.+.Extension.Pack_v4.3.22-98236_ssApp
VMware.Workstation.Lite.11.0.0-2305329_ssApp
Win.7.Start.ORB.Changer_v2.6_ssApp
Win.Toolkit_v1.5.3.9_ppApp
WinRAR.x64.5.20_ssApp
Wise.Registry.Cleaner_v8.31.543_ppApp

Screens:

Here is desktop of my new build:

boot menu


Xem đầy đủ hình ảnh tại đây: http://someimage.com/kW8X

 

Bao Nhok

Member Chính Thức
Tham gia
16/12/14
Bài viết
19
Thích
3
#4
Windows 7 Black 31.10 x64 USB
có thêm USb nữa là sao bạn, là cài = usb hã?
 

anhduc2011

Member Chính Thức
Tham gia
11/5/14
Bài viết
44
Thích
6
#6
đang dùng bản 29 chạy cực kỳ ổn định.Download ban nay dùng xem thế nào.sẽ cho ý kiến. Thank
 

longleehn

Member Chính Thức
Tham gia
15/1/13
Bài viết
30
Thích
5
#8
có cách nào cài đặt trực tiếp trên HDD mà k cần burn ra đĩa k bạn ơi
 

chuotconleader

Moriyasu Takahashi 森安高橋
Tham gia
30/10/12
Bài viết
3,509
Thích
1,155
#9
có cách nào cài đặt trực tiếp trên HDD mà k cần burn ra đĩa k bạn ơi
nếu muốn cài bản này lên 1 partition khác thì dùg ultraiso hoặc phần mềm mount khác để mount file iso vào ổ ảo r cài ^^
 

sockoy

Member Chính Thức
Tham gia
28/11/14
Bài viết
31
Thích
22
#10
ko biết có bác nào kéo về chạy thử chưa nhỷ lom thấy 7,5gb cũng hơi nản
 

longleehn

Member Chính Thức
Tham gia
15/1/13
Bài viết
30
Thích
5
#11
nếu muốn cài bản này lên 1 partition khác thì dùg ultraiso hoặc phần mềm mount khác để mount file iso vào ổ ảo r cài ^^
Mình cài đè lên win cũ cơ,cài luôn ý! Hiện tại bộ cài mình đang để ổ D rồi
 

chuotconleader

Moriyasu Takahashi 森安高橋
Tham gia
30/10/12
Bài viết
3,509
Thích
1,155
#12
Vào win pe mount ra ổ ảo r cài cho dễ
 

daoquangvy

Member Chính Thức
Tham gia
22/8/13
Bài viết
49
Thích
14
#18
Uhm bác mà ko biết chọn cái nào nó hiện ra menu 4 tuỳ chọn gì â
 

daoquangvy

Member Chính Thức
Tham gia
22/8/13
Bài viết
49
Thích
14
#20
Đó bác mình đang trong winpe vừa mount nó vào
 

Đính kèm

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm