• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Nhóm New Upload Windows 7 Black Ultimate 29.01 X64 + Wpi by Mrkirk

dvson185

Moderator
Thành viên BQT
#1
*******************************************************************************
Windows 7 Black 29.01 Ultimate
*******************************************************************************
REMASTER OS & TEAM OS HKRG
Presents..
-------------------------------------------------------------------------------
General Information
-------------------------------------------------------------------------------
Type.................: Application
Platform.............: x64
Image Format.........: .iso
Burn Tested..........: Yes
Copy Protection......: 30 Days Trial
Type................. : normal Unattended settings, user chooses disk.*

*Auto Answer file is in Answer file folder for full unattended, due to people
not familiar with using a fully Automatic install. If wanting Full auto, IE you only have one
drive, copy answer file from folder and replace other answer file in root of disk.

No Cr@cks of any kind have been used in this build.
100 percent virus free.
-------------------------------------------------------------------------------
Post Information
-------------------------------------------------------------------------------
Posted by............: Kirk
Posted on............: 1/14/2015
Developers site......:
Friend and Support...: http://www.teamos-hkrg.com/
-------------------------------------------------------------------------------
UPDATES
-------------------------------------------------------------------------------

KB2670838, KB2726535, KB2729094-v2, KB2786081, KB2834140, KB2929437
KB3008923, KB3025390 KB2976627, KB2742599, KB2807986, KB982018-v3
KB2830477, KB2857650, KB2923545, KB2965788, KB2984981, KB2994023
KB2479943, KB2491683, KB2506014, KB2506212, KB2506928-v2, KB2509553,
KB2511455, KB2515325, KB2532531, KB2536275, KB2536276-v2, KB2544893,
KB2545698, KB2547666, KB2552343, KB2560656, KB2563227, KB2564958,
KB2570947, KB2574819-v2, KB2579686, KB2585542, KB2592687, KB2603229,
KB2604115, KB2619339, KB2620704, KB2621440, KB2631813, KB2640148-v2,
KB2647753-v4, KB2653956, KB2654428, KB2656356, KB2660075, KB2667402-v2,
KB2676562, KB2685811, KB2685813, KB2685939, KB2690533, KB2698365,
KB2705219-v2, KB2709630, KB2712808, KB2718704, KB2719857, KB2727528,
KB2729452, KB2732059-v5, KB2732487-v2, KB2732500-v2, KB2736422,
KB2750841, KB2761217, KB2763523, KB2770660, KB2773072, KB2789645,
KB2791765, KB2798162, KB2799926, KB2800095-v2, KB2803821-v2,
KB2808679, KB2813347, KB2813430, KB2820331, KB2832414, KB2835361,
KB2836942, KB2836943-v2, KB2839894, KB2840149, KB2840631, KB2843630-v3,
KB2846960, KB2847077, KB2847311, KB2847927, KB2852386, KB2853952,
KB2861191, KB2861698, KB2862152, KB2862330-v2, KB2862335, KB2862966,
KB2862973, KB2864058, KB2864202, KB2868038, KB2868116, KB2868626,
KB2871997-v2, KB2872339, KB2882822, KB2884256, KB2887069, KB2888049,
KB2891804, KB2892074, KB2893294, KB2893519, KB2894844, KB2900986,
KB2908783, KB2911501, KB2912390, KB2913152-v2, KB2918077, KB2918614,
KB2919469, KB2922229, KB2926765, KB2928562, KB2929733, KB2931356,
KB2937610, KB2939576, KB2943357, KB2957189, KB2957503, KB2957509,
KB2961072, KB2966583, KB2968294, KB2970228, KB2971850, KB2972100,
KB2972211, KB2972280, KB2973112, KB2973201, KB2973351, KB2976897,
KB2977292, KB2977728, KB2978092, KB2978120, KB2978668, KB2978742,
KB2979570, KB2980245, KB2984972, KB2984976, KB2985461, KB2991963,
KB2992611, KB2993651, KB2993958, KB3001554, KB3002885, KB3003743,
KB3005607, KB3006121, KB3006226, KB3006625, KB3008627, KB3009736,
KB3010788, KB3011780, KB3013126, KB3013410, KB3014406, KB971033,

Microsoft .NET Framework 4.5.2 Full x86/x64


No settings were harmed.

Registry Entries:

Show hidden Files
Show File Extensions of known File types
Disable UAC (Go ahead and re-enable if needed)

i Skin Icons manually added to Dlls
Clear Glass Visual Style

Nothing Removed.

WPI:

1600_Fonts
7 Zip 938-x64
Adobe Reader X_11.0.0.10_en_US
BleachBit-1.6
ccleaner 501
coolbeans nfo 2.02
core ftplite
crypt4free
Cyberfox_64
dcrypt
EasyBCD 2.2
FileZilla_3.10.0.1
Firefox Setup 36.0b1
FoxitReader706.1126
GlassWire Firewall 1.00
Jetico BCWipe 6.04.3
LibreOffice_4.3.5
MozBackup-1.5.1
MS.Visual.Runtimes.AIO_silent Jan 2015
notepad++ 6.7.4
Opera_26.0.1656.60
PeerBlock-Setup_v1.2_r693
Safari 5.17
SFXMaker_1.3.1
silent_Adobe_Flash_AiO_full Jan 2015
Thunderbird Setup 31.4.0
torbrowser-install-4.0.3
Truecrypt7.1a_x64
vmware-11.0.0-2305329
winrar-x64-520
K-lite Codec Pack 10.95 Mega
Advanced Installer 11.71
uTorrent PRO v3.4.2 build 37951
UltraISO Premium 9.62
Mega Theme Pack by Kirk installer:

themes in Pack
Aero Revised.theme
Alien Light Blue.theme
Alien-Tech.theme
alienware 2030.theme
ALIENWARE 3000.theme
Alienware.theme
alienware-lady.theme
Annihilation Glass.theme
architecture.theme
AU.theme
Bello.theme
Black SeVen 15.theme
Black Seven 23.02.theme
CA.theme
characters.theme
Curved Beta Shadow Glass FX.theme
Dark Leopard Basic.theme
Dark Leopard Glass.theme
Dark Leopard.theme
Dawn - TOP.theme
Diablo Reaper of Souls.theme
Digital-LED Gamers Edition.theme
Dynamic Black.theme
Frost Aero (Bottom & SeachBox).theme
Frost Aero (Bottom).theme
Frost Aero (Left & SearchBox).theme
Frost Aero (Left).theme
Frost Aero (Right & SearchBox).theme
Frost Aero (Right).theme
Frost Aero (Top & SearchBox).theme
Frost Aero (Top).theme
Full Black Horizon Xtreme.theme
full glass vs7.theme
GB.theme
Ghost-Purple.theme
Glow Air Final.theme
Hardwired.theme
HUD Apocalypse Basic.theme
HUD Apocalypse Topshell Basic.theme
HUD Apocalypse Topshell.theme
HUD Apocalypse.theme
HUD LAUNCH BASIC.theme
HUD LAUNCH Topshell Basic.theme
HUD LAUNCH Topshell.theme
HUD LAUNCH.theme
Insanity.theme
Klingon.theme
landscapes.theme
Laser Explorer.theme
leaf_by_dpcdpc11_bottom.theme
leaf_by_dpcdpc11_bottom_small_fonts.theme
Leo's Revenge Aero (Bottom + Solid Taskbar).theme
Leo's Revenge Aero (Bottom Taskbar).theme
Leo's Revenge Aero (Left + Solid Taskbar).theme
Leo's Revenge Aero (Left Taskbar).theme
Leo's Revenge Aero (Right + Solid Taskbar).theme
Longhorn Revealed Alt..theme
Longhorn Revealed Basic.theme
Longhorn Revealed.theme
Luminous.theme
nature.theme
Night City.theme
Nocturnal Dark Blue.theme
Nocturnal Dark.theme
Nocturnal Lite.theme
Noon.theme
Nuclear.theme
Nuclear-Blue.theme
NVIDIA ULTIMATE.theme
Radiance (Aero).theme
Radiance (Brick).theme
Radiance (Color).theme
Radiance (Nude).theme
Radiance (Pill).theme
Radiance (Sphere).theme
Radiance 2 (Aero).theme
Radiance 2 (Brick).theme
Radiance 2 (Color).theme
Radiance 2 (Nude).theme
Radiance 2 (Pill).theme
Radiance 2 (Sphere).theme
Radiance 2 (Square).theme
Radiance 2 (Sunken).theme
Radiance 3 (Aero).theme
Radiance 3 (Brick).theme
Requiem.theme
Risen red.theme
Risen.theme
ROG TWEAK.theme
ROG.ico
scenes.theme
Seven Breeze.theme
Soft7 1.8 (on top).theme
Soft7 1.8.theme
Star Trek.theme
Static 2.0 Glass.theme
Static 2.0 Light.theme
Static 2.0 Metro.theme
Stealth-Blue.theme
US.theme
Vengeance.theme
Win7-Blend 2.0b.theme
X-FORCE.theme
Xtreme Red.theme
ZA.theme
Zero-G Blue.theme
USB Install menu:Setup:Choose hard Drive

BootUSB Install Tools on Autorun:

 

Jerry15

Member Chính Thức
#7
64F4387C16670D3421A1761DDFD9714C Cho mình hỏi cái MP5 của mình có đúng không ad ơi hơi lo nên chưa cài
 

Bài xem nhiều