• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Windows 7 SP1 AIO x86 Final Update 11-2012

chuanghiraten

Member Chính Thức
Tham gia
5/4/12
Bài viết
76
Thích
80
#1
Windows 7 SP1 AIO x86 Final Update 11-2012- Build of version Windows 7 x86 English Original.
- Intergrated Service Pack 1 & Internet Explorer 9.
- Included:
Mã:
Windows 7 STARTER
Windows 7 HOMEBASIC
Windows 7 HOMEPREMIUM
Windows 7 PROFESSIONAL
Windows 7 ULTIMATE
Windows 7 ENTERPRISE
- Added:
Mã:
- Update hotfix 11-2012.
- DirectX Full
- Microsoft .NET Framework 4.5
- Microsoft Visual C++ 2005 - 2008 - 2010
- Adobe Flash Player 11 ActiveX 11.5.502.110
- Adobe Flash Player 11 Plugin 11.5.502.110
- Adobe Shockwave Player 11.6.8.638
- 7.Zip.9.30
- CCleaner.3.24.1850
- Foxit.Reader.5.4.2.901
- HashCheck.2.1.11.1
- ImgBurn.2.5.7.0
- Mozilla.Firefox.15.0.1
- Unikey 2.0.
- WinRar.4.2
- Removed:
Mã:
Nothing
- Tweaked:
Mã:
Show 'Computer' on Desktop
Show 'Control Panel' on Desktop
Show 'Network' on Desktop
Show User Folder on Desktop
Show Windows classic folders (File | Edit | View | Tools | Help)
Disable grouping of system tray icons
Unlock the taskbar
Show file extensions
Show detailed Device settings in device manager
Show hidden files and folders (not hidden system files and folders)
Show all hidden devices in device manager
Remove " - Shortcut" Suffix from shortcuts
Cleartype
Set Control Panel on Classic View and small icons
Use Small Icons
Cache more Icons
Show the full path in minimized explorer windows
Make the text white in command windows
Add "Take Ownership" to right click of all files and folders
Show Encryption Commands on the Shortcut Menu
Add "Command Prompt" when you right click a folder
Add 'Copy to Folder' and 'Move to Folder' to right click
Set Google.com as homepage
Show "Administrative Tools" on the Start Menu
Remove new BMP file
Add register / unregister to the context menu for .ocx files
Add register / unregister to the context menu for .dll files
Makes a right click option for unknown files (Open with notepad)
Enable Status bar in Notepad
Enable Status Bar in all windows
Kill hung services after 5 seconds
Open NFO files with notepad
Speed up shell response
Disable User Accounts Control
Small icons on the Taskbar
Remove blank icon from desktop- Hash:
Mã:
AIO.7.Sp1x86Nov12.iso
CRC32: C156F8AE
MD5: 4DF97B347017B944D17CE711E3036F32
SHA-1: 65E916499FB919E947A4CC08E046E491E829CB05
=================================================== 
AIO.7.Sp1x86Nov12.iso.001
CRC32: CB6CD46E
MD5: 9907F91238B0638CD7A4633F50C675FC
SHA-1: 9150CC884F4727EF3FB75E4C75E9C67AA001E6D1
===================================================
AIO.7.Sp1x86Nov12.iso.002
CRC32: 5E9076AA
MD5: C1E29A9A984324B953C4E48C37EE1EEA
SHA-1: 1A698CEDCECDED2E71F3DF15ED85C3554B6C8604
===================================================
AIO.7.Sp1x86Nov12.iso.003
CRC32: 071624CF
MD5: EA8E988DB26D998C48DA6849F733871B
SHA-1: 628F5E84178F1F2A7024A1D061DE60DA7C26AFA4
===================================================
AIO.7.Sp1x86Nov12.iso.004
CRC32: E4184C41
MD5: 2DB37AD67FA61194AD922758A95A33D1
SHA-1: 584C7DA4EB51EC74A19DBB24F299C09AC9C59177
===================================================
AIO.7.Sp1x86Nov12.iso.005
CRC32: FFC9C2C8
MD5: 8D75C397DB2AAACF403449E0440B110B
SHA-1: E6CC6BE54E083F0E9A30B0847DD6EB5C9012DD21
===================================================
AIO.7.Sp1x86Nov12.iso.006
CRC32: DFF0069B
MD5: 918A6B3EDA733B8CD9992FE5C9453B12
SHA-1: 1E63228D0F8EA127CCA1C414CA5E741395027FD8
===================================================
AIO.7.Sp1x86Nov12.iso.007
CRC32: E9CE160F
MD5: F895D4914EA25386890CCE787F25BE4C
SHA-1: ED9C8308F496186738D7242AD3C000D33A2A202F
===================================================
AIO.7.Sp1x86Nov12.iso.008
CRC32: 4974360F
MD5: 5E6B907B96A85EEF568B7E6BC2A987B6
SHA-1: EFDAA74E584763A3DDA179FFA817B90A4A4C27CD
===================================================
AIO.7.Sp1x86Nov12.iso.009
CRC32: E171C519
MD5: 368E3DFD7C31781734C1F066B5C1A193
SHA-1: B14F6DB2D6F450AB78F1ABF6511F0FDAEC1CC7D2
===================================================
AIO.7.Sp1x86Nov12.iso.010
CRC32: 9393A9DA
MD5: 5173CC6077D07C0FD19328799472D337
SHA-1: A3706C4D998BC76657964333330DBD7B5ABB693F
===================================================
AIO.7.Sp1x86Nov12.iso.011
CRC32: 9C9B61A6
MD5: 010D5FD9CC453F078D6FE6B6043AB610
SHA-1: 98014D68098EBC10F2D9206F75053EEA4A9C268F
===================================================
AIO.7.Sp1x86Nov12.iso.012
CRC32: 89DD96C9
MD5: 81E65832786EFF9FF0F0A57F4AC69E86
SHA-1: 48D567F7F4F8D024CD921CDF0BF24218FEE56A64
===================================================
AIO.7.Sp1x86Nov12.iso.013
CRC32: E31C0B9F
MD5: 67FC93D1366BD466F92613238F328D4F
SHA-1: D36419E843A14121124BFFA20275D3E43E722828
===================================================
AIO.7.Sp1x86Nov12.iso.014
CRC32: B333B2F1
MD5: 28DDC95EEBC439D91F48170943ACB9FE
SHA-1: 0723FAC420F9B9667AB6B8302D9CB5AD7E98A21C
===================================================
AIO.7.Sp1x86Nov12.iso.015
CRC32: 64A139F1
MD5: A5FE101488F750CEE8E232657A467697
SHA-1: 75BC23BAAAA2EB29E09892B30A5BDE247653B17C
 

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm