• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Nhóm New Upload Windows 7 Sp1 Aio (x86x64) 11in2 (multilanguage) Oct2018-=team Os=-

General Info:-
Name :- ml_windows_7_sp1_aio_with_updates_x64_dvd_oct_2018
ml_windows_7_sp1_aio_with_updates_x86_dvd_oct_2018
Architecture :-x86-x64
Size:- 5.01gb & 6.69gb
Languages :- Arabic , French , German , Spanish , Crotian , Russian , English , Ukranian , Dutch , Denish ,
Greek
Activation:- In-Complete (Use given @ctivator)
Updates:- Included all new updates of October 2018
Author :- Team OS
Added/Removed:- Nothing , its a Complete iso with all new Updates of October 2018

Added Editions :-
Windows 7 Starter x86
Windows 7 Home Basic x86
Windows 7 HOme premium x86
Windwos 7 Professional x86
Windows 7 Ultimate x86
Windows 7 Enterprises x86

Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Enterprises x64

**************************************************************
* Including Microsoft updates till 10.10.2018 and Internet Explorer 11
* NO tweaks or add-ons.
* NO additional programs and software added.
* NO graphics, scripts and wallpapers added or changed.
* It's the original image from Microsoft except added updates and IE11!

Changes in version 18.9.15

Changes in version 10/18/10
Added KB4462923-x86-x64 with telemetry shutdown and processor checks (replaces KB3003743-x86-x64 and KB4457144-x86-x64)

Integrated Updates:-
KB917607 , KB982018-v3 ,KB2479943 ,KB2491683 ,KB2506014 ,KB2506212 ,KB2506928-v2 ,KB2533552 ,
KB2545698 ,KB2547666 ,KB2552343 ,KB2560656 ,KB2563227 ,KB2564958 ,KB2574819-v2 ,KB2579686 ,
KB2592687 ,KB2603229 ,KB2604115 ,KB2620704 ,KB2621440 ,KB2631813 ,KB2640148-v2 ,KB2647753-v4 ,
KB2654428 ,KB2660075 ,KB2667402-v2 ,KB2670838 ,KB2685811 ,KB2685813 ,KB2690533 ,KB2698365 ,
KB2705219-v2 ,KB2716513 ,KB2719033 ,KB2719857 ,KB2726535 ,KB2727528 ,KB2729094-v2 ,KB2732059-v5 ,
KB2732487-v2 ,KB2736422 ,KB2742599 ,KB2750841 ,KB2761217 ,KB2763523 ,KB2770660 ,KB2773072 ,
KB2786081 ,KB2791765 ,KB2799926 ,KB2800095-v2 ,KB2807986 ,KB2808679 ,KB2813347 ,KB2813430 ,
KB2818604 ,KB2830477 ,KB2834140-v2 ,KB2840631 ,KB2843630-v3 ,KB2847927 ,KB2852386 ,KB2853952 ,
KB2857650 ,KB2861698 ,KB2862330-v2 ,kB2862335 ,KB2864202 ,KB2868038 ,KB2871997-v2 ,KB2882822 ,
KB2884256 ,KB2891804 ,KB2892074 ,KB2893294 ,KB2893519 ,KB2894844 ,KB2900986 ,KB2908783 ,
KB2911501 ,KB2912390 ,KB2918077 ,KB2919469 ,KB2920188-v7 ,KB2923545 ,KB2931356 ,KB2937610 ,
KB2943357 ,KB2966583 ,KB2968294 ,KB2970228 ,KB2972100 ,KB2972211 ,KB2973201 ,KB2977292 ,
KB2978120 ,KB2978742 ,KB2984972 ,KB2985461 ,KB2991963 ,KB2992611 ,KB3000483 ,KB3004375-v3 ,
KB3006121 ,KB3006137 ,KB3010788 ,KB3011780 ,KB3013531-v2 ,KB3020370 ,KB3020388 ,KB3020393 ,
KB3021674 ,KB3023215 ,KB3030377 ,KB3035126 ,KB3037574 ,KB3042058 ,KB3045685 ,KB3046017 ,
KB3046269 ,KB3054476 ,KB3055642 ,KB3059317 ,KB3060716 ,KB3064209 ,KB3067903 ,KB3071756 ,
KB3072305 ,KB3074543 ,KB3075226 ,KB3078601 ,KB3078667 ,KB3086255 ,KB3093513 ,KB3097989 ,
KB3102429-v2 ,KB3107998 ,KB3108371 ,KB3108664 ,KB3109103 ,KB3109560 ,KB3110329 ,KB3126587 ,
KB3127220 ,KB3137061 ,KB3138378 ,KB3138612 ,KB3138910 ,KB3139398 ,KB3139914 ,KB3140245 ,
KB3147071 ,KB3150220 ,KB3156016 ,KB3159398 ,KB3161102 ,KB3161949 ,KB3177467 ,KB3179573 ,
KB3184143 ,KB4019990 ,KB4040966 ,KB4040980 ,KB4054998 ,KB4457044 ,Internet Explorer 11 ,
UpdRoots ,IE-Hyphenation-en ,IE-Spelling-en ,KB4462923


Note:-
1. Dotnet 4.7.2 and DirectX is pre-installed

Check Sums:-
Name: ml_windows_7_sp1_aio_with_updates_x64_dvd_oct_2018.iso
Date: 02-11-2018
Size: 6.69 GB (2,892,417,024 bytes)
--------
SHA-1: 909bf1d580c32e8dcf44f2b461268f0af5c67328
MD5: f44e3c24468d261594ab44ab774033d0
CRC32: 661dc0d2

Name: ml_windows_7_sp1_aio_with_updates_x86_dvd_oct_2018.iso
Date: 02-11-2018
Size: 5.01 GB (1,095,022,592 bytes)
--------
SHA-1: 7a90a5a28c36158e5c2b720d6d03e0d901415d25
MD5: 0e3f99d8c28ff93dc2eeba1140803b02
CRC32: 9e96e95d


 

Bình luận

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm