• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Nhóm New Upload Windows 7 Sp1 AIO (x86x64) 13in2 en-us Dec2018-=TEAM OS=-

Windows 7 Sp1 AIO (x86x64) 13in2 en-us Dec2018-=TEAM OS=-General Info:-
Name :- en_windows_7_aio_sp1_with_updates_x86_dec_2018_dvd
en_windows_7_aio_sp1_with_updates_x64_dec_2018_dvd
Architecture :-x86 & x64
Size:- 3.53gb & 5.04gb
Language :- English
Activation:- No, added @ctivator
Updates:- Included all new updates of December2018
Author :- Team OS
Added/Removed:- Nothing , its a complete iso with all new Updates of December2018

Added Editions :-
Windows 7 Starter x86
Windows 7 Home Basic x86
Windows 7 HOme premium x86
Windwos 7 Professional Retail x86
Windwos 7 Professional Volume x86
Windows 7 Ultimate x86
Windows 7 Enterprises x86

Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Premium x64
Windwos 7 Professional Retail x64
Windwos 7 Professional Volume x64
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Enterprises x64
**************************************************************
* Including Microsoft updates till 11.12.2018 and Internet Explorer 11
* NO tweaks or add-ons.
* NO additional programs and software added.
* NO graphics, scripts and wallpapers added or changed.
* It's the original image from Microsoft except added updates and IE11!

Changes in version 12/18/15

Added KB4470641-x86-x64 (replaces KB4457044-x86-x64 and KB4459934-x86-x64)
Added KB4471318-x86-x64 with telemetry shutdown and processor checks (replaces KB4467107-x86-x64)
Added full support for audit mode.
Added waiting for the completion of the OOBE.cmd and SetupComplete.cmd scripts.
When using exit code 3010 in scripts, the computer will restart.
Integration is possible only in an image without cumulative updates.

Integrated Updates:-
KB917607 ,KB982018-v3 ,KB2479943 ,KB2491683 ,KB2506014 ,KB2506212 ,KB2506928-v2 ,KB2533552 ,
KB2545698 ,KB2547666 ,KB2552343 ,KB2560656 ,KB2563227 ,KB2564958 ,KB2574819-v2 ,KB2579686 ,
KB2592687 ,KB2603229 ,KB2604115 ,KB2620704 ,KB2621440 ,KB2631813 ,KB2640148-v2 ,KB2647753-v4 ,
KB2654428 ,KB2660075 ,KB2667402-v2 ,KB2670838 ,KB2685811 ,KB2685813 ,KB2690533 ,KB2698365 ,
KB2705219-v2 ,KB2716513 ,KB2719033 ,KB2719857 ,KB2726535 ,KB2727528 ,KB2729094-v2 ,KB2732059-v5 ,
KB2732487-v2 ,KB2736422 ,KB2742599 ,KB2750841 ,KB2761217 ,KB2763523 ,KB2770660 ,B2773072 ,
KB2786081 ,KB2791765 ,KB2799926 ,KB2800095-v2 ,KB2807986 ,KB2808679 ,KB2813347 ,KB2813430 ,
KB2818604 ,KB2830477 ,KB2834140-v2 ,KB2840631 ,KB2843630-v3 ,KB2847927 ,KB2852386 ,KB2853952 ,
KB2857650 ,KB2861698 ,KB2862330-v2 ,KB2862335 ,KB2864202 ,KB2868038 ,KB2871997-v2 ,KB2882822 ,
KB2884256 ,KB2891804 ,KB2893294 ,KB2893519 ,KB2894844 ,KB2900986 ,KB2908783 ,KB2911501 ,
KB2912390 ,KB2918077 ,KB2919469 ,KB2920188-v7 ,KB2923545 ,KB2931356 ,KB2937610 ,KB2943357 ,
KB2966583 ,KB2968294 ,KB2970228 ,KB2972100 ,KB2972211 ,KB2973201 ,KB2977292 ,KB2978120 ,
KB2978742 ,KB2984972 ,KB2985461 ,KB2991963 ,KB2992611 ,KB3000483 ,KB3004375-v3 ,KB3006121 ,
KB3006137 ,KB3010788 ,KB3011780 ,KB3013531-v2 ,KB3020370 ,KB3020388 ,KB3020393 ,KB3021674 ,
KB3023215 ,KB3030377 ,KB3035126 ,KB3037574 ,KB3042058 ,KB3045685 ,KB3046017 ,KB3046269 ,
KB3054476 ,KB3055642 ,KB3059317 ,KB3060716 ,KB3064209 ,KB3067903 ,KB3071756 ,KB3072305 ,
KB3074543 ,KB3075226 ,KB3078667 ,KB3086255 ,KB3093513 ,KB3097989 ,KB3102429-v2 ,KB3107998 ,KB3108371 ,
KB3108664 ,KB3109103 ,KB3109560 ,KB3110329 ,KB3126587 ,KB3127220 ,KB3137061 ,KB3138378 ,
KB3138612 ,KB3138910 ,KB3139398 ,KB3139914 ,KB3140245 ,KB3147071 ,KB3150220 ,KB3156016 ,
KB3159398 ,KB3161102 ,KB3161949 ,KB3177467-v2 ,KB3179573 ,KB3184143 ,KB4019990 ,KB4040966 ,KB4040980 ,
KB4054998 ,KB4470641 ,Internet Explorer 11 ,UpdRoots ,IE-Hyphenation ,IE-Spelling ,KB4471318 ,

Note:-
1. Dotnet 4.7.2 and DirectX is pre-installed

Check Sums:-
Name: en_windows_7_aio_sp1_with_updates_x64_dec_2018_dvd.iso
Date: 27-12-2018
Size: 5.04 GB (1,126,891,520 bytes)
--------
SHA-1: a5acd446201b711ee5cff836efe5cf14c67a28c4
MD5: 1cbb0243f8b1ad18d792560667fcc121
CRC32: 3dde487b

Name: en_windows_7_aio_sp1_with_updates_x86_dec_2018_dvd.iso
Date: 27-12-2018
Size: 3.53 GB (3,798,038,528 bytes)
--------
SHA-1: 0c14986c40faf40cde5c2a17dfa06c3c5e4b94b6
MD5: e73f1ff22589a242ec9a9bca3c91aaeb
CRC32: 4f5cd397

 

Bình luận

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm