• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Nhóm New Upload Windows 7 SP1 with preview update [7601.24058] (X86-X64) AIO [70IN2] ADGUARD (V18.02.24) [ENG / RUS]

The program version: 6.1.7601.24058 / v18.02.24
The author of the assembly: adguard
Interface language: English, Russian

Legalization: activation is required!
(for personal testing, use alternative means of activation)

System requirements:
* Processor: 1 GHz (GHz) or more.
* RAM: from 1 gigabyte (GB).
* Free space on the hard disk: 16 gigabytes (GB).
* Graphics adapter: Microsoft DirectX 9 graphics device or newer version.

Description:
The assembly is made based on the original images from MSDN. The languages were integrated: English, Russian and preliminary updates from February 22, 2018. It is possible to install both from under the BIOS and from under the system (the installation process from the subsystem was not fully tested).

Checksums:
en-ru_windows_7_sp1_with_update_7601.24058_aio_32in1_x64_v18.02.24_by_adguard.iso
CRC-32: 5dc78cce
MD5: b9b687a78009dfb47f5eba457486ced5
SHA-1: 94a7a45e6f17f2b07d7ce764981ede5fd74b9d35
SHA-256: cd8a9255a518373f4abee478bc08811a2527626f725f41469a84d86ae9179e10

en-ru_windows_7_sp1_with_update_7601.24058_aio_38in1_x86_v18.02.24_by_adguard.iso
CRC-32: f9510e2d
MD5: 537edbed21c2b8b630d8846b2f9411a9
SHA-1: 394c85d0709982ea4e68cae1914ab72769a295c1
SHA-256: e8c5ff0bbe20354814941379bdb0bab7c7703d803667f23fbf7d4b71d09c19d0

Composition of the assembly:
en-ru_windows_7_sp1_with_update_7601.24058_aio_38in1_x86_v18.02.24_by_adguard.iso
Windows 7 Starter (32-bit) — English
Windows 7 Starter N (32-bit) — English
Windows 7 Starter E (32-bit) — English
Windows 7 Home Basic (32-bit) — English
Windows 7 Home Basic N (32-bit) — English
Windows 7 Home Basic E (32-bit) — English
Windows 7 Home Premium (32-bit) — English
Windows 7 Home Premium N (32-bit) — English
Windows 7 Home Premium E (32-bit) — English
Windows 7 Professional (32-bit) — English
Windows 7 Professional N (32-bit) — English
Windows 7 Professional E (32-bit) — English
Windows 7 Professional VL (32-bit) — English
Windows 7 Ultimate (32-bit) — English
Windows 7 Ultimate N (32-bit) — English
Windows 7 Ultimate E (32-bit) — English
Windows 7 Enterprise (32-bit) — English
Windows 7 Enterprise N (32-bit) — English
Windows 7 Enterprise E (32-bit) — English
Windows 7 Starter (32-bit) — Russian
Windows 7 Starter N (32-bit) — Russian
Windows 7 Starter E (32-bit) — Russian
Windows 7 Home Basic (32-bit) — Russian
Windows 7 Home Basic N (32-bit) — Russian
Windows 7 Home Basic E (32-bit) — Russian
Windows 7 Home Premium (32-bit) — Russian
Windows 7 Home Premium N (32-bit) — Russian
Windows 7 Home Premium E (32-bit) — Russian
Windows 7 Professional (32-bit) — Russian
Windows 7 Professional N (32-bit) — Russian
Windows 7 Professional E (32-bit) — Russian
Windows 7 Professional VL (32-bit) — Russian
Windows 7 Ultimate (32-bit) — Russian
Windows 7 Ultimate N (32-bit) — Russian
Windows 7 Ultimate E (32-bit) — Russian
Windows 7 Enterprise (32-bit) — Russian
Windows 7 Enterprise N (32-bit) — Russian
Windows 7 Enterprise E (32-bit) — Russian


en-ru_windows_7_sp1_with_update_7601.24058_aio_12in1_x64_v18.02.24_by_adguard.iso
Windows 7 Home Basic (64-bit) — English
Windows 7 Home Basic N (64-bit) — English
Windows 7 Home Basic E (64-bit) — English
Windows 7 Home Premium (64-bit) — English
Windows 7 Home Premium N (64-bit) — English
Windows 7 Home Premium E (64-bit) — English
Windows 7 Professional (64-bit) — English
Windows 7 Professional N (64-bit) — English
Windows 7 Professional E (64-bit) — English
Windows 7 Professional VL (64-bit) — English
Windows 7 Ultimate (64-bit) — English
Windows 7 Ultimate N (64-bit) — English
Windows 7 Ultimate E (64-bit) — English
Windows 7 Enterprise (64-bit) — English
Windows 7 Enterprise N (64-bit) — English
Windows 7 Enterprise E (64-bit) — English
Windows 7 Home Basic (64-bit) — Russian
Windows 7 Home Basic N (64-bit) — Russian
Windows 7 Home Basic E (64-bit) — Russian
Windows 7 Home Premium (64-bit) — Russian
Windows 7 Home Premium N (64-bit) — Russian
Windows 7 Home Premium E (64-bit) — Russian
Windows 7 Professional (64-bit) — Russian
Windows 7 Professional N (64-bit) — Russian
Windows 7 Professional E (64-bit) — Russian
Windows 7 Professional VL (64-bit) — Russian
Windows 7 Ultimate (64-bit) — Russian
Windows 7 Ultimate N (64-bit) — Russian
Windows 7 Ultimate E (64-bit) — Russian
Windows 7 Enterprise (64-bit) — Russian
Windows 7 Enterprise N (64-bit) — Russian
Windows 7 Enterprise E (64-bit) — RussianFeatures of the assembly:

- Preliminary updates from February 22, 2018 are integrated;
- Language packs are integrated: English, Russian;
- The folder is cleaned: WinSxS \ ManifestCache;
- The systems were not in the audit mode (except for E-revisions).
All changes were made by standard Microsoft tools.


 

Bình luận

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm