• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Nhóm New Upload Windows 7 Ultimate Sp1 x64 En-US Dec2018 Pre-@ctivated=-TEAM OS=-

Windows 7 Ultimate Sp1 x64 En-US Dec2018 Pre-@ctivated=-TEAM OS=-General Info:-
Name :- en_windows_7_ultimate_sp1_with_updates_dec_2018_x64_dvd
Architecture :-x64
Size:- 4.41gb
Language :- English
Activation:- Complete
Updates:- Included all new updates of December 2018
Author :- Team OS
Added/Removed:- Nothing , its a Complete iso with all new Updates of December 2018

**************************************************************
* Including Microsoft updates till 11.12.2018 and Internet Explorer 11
* NO tweaks or add-ons.
* NO additional programs and software added.
* NO graphics, scripts and wallpapers added or changed.
* It's the original image from Microsoft except added updates and IE11!

Changes in version 12/18/15

Added KB4470641-x86-x64 (replaces KB4457044-x86-x64 and KB4459934-x86-x64)
Added KB4471318-x86-x64 with telemetry shutdown and processor checks (replaces KB4467107-x86-x64)
Added full support for audit mode.
Added waiting for the completion of the OOBE.cmd and SetupComplete.cmd scripts.
When using exit code 3010 in scripts, the computer will restart.
Integration is possible only in an image without cumulative updates.

Integrated Updates:-
KB917607 ,KB982018-v3 ,KB2479943 ,KB2491683 ,KB2506014 ,KB2506212 ,KB2506928-v2 ,KB2533552 ,
KB2545698 ,KB2547666 ,KB2552343 ,KB2560656 ,KB2563227 ,KB2564958 ,KB2574819-v2 ,KB2579686 ,
KB2592687 ,KB2603229 ,KB2604115 ,KB2620704 ,KB2621440 ,KB2631813 ,KB2640148-v2 ,KB2647753-v4 ,
KB2654428 ,KB2660075 ,KB2667402-v2 ,KB2670838 ,KB2685811 ,KB2685813 ,KB2690533 ,KB2698365 ,
KB2705219-v2 ,KB2716513 ,KB2719033 ,KB2719857 ,KB2726535 ,KB2727528 ,KB2729094-v2 ,KB2732059-v5 ,
KB2732487-v2 ,KB2736422 ,KB2742599 ,KB2750841 ,KB2761217 ,KB2763523 ,KB2770660 ,B2773072 ,
KB2786081 ,KB2791765 ,KB2799926 ,KB2800095-v2 ,KB2807986 ,KB2808679 ,KB2813347 ,KB2813430 ,
KB2818604 ,KB2830477 ,KB2834140-v2 ,KB2840631 ,KB2843630-v3 ,KB2847927 ,KB2852386 ,KB2853952 ,
KB2857650 ,KB2861698 ,KB2862330-v2 ,KB2862335 ,KB2864202 ,KB2868038 ,KB2871997-v2 ,KB2882822 ,
KB2884256 ,KB2891804 ,KB2893294 ,KB2893519 ,KB2894844 ,KB2900986 ,KB2908783 ,KB2911501 ,
KB2912390 ,KB2918077 ,KB2919469 ,KB2920188-v7 ,KB2923545 ,KB2931356 ,KB2937610 ,KB2943357 ,
KB2966583 ,KB2968294 ,KB2970228 ,KB2972100 ,KB2972211 ,KB2973201 ,KB2977292 ,KB2978120 ,
KB2978742 ,KB2984972 ,KB2985461 ,KB2991963 ,KB2992611 ,KB3000483 ,KB3004375-v3 ,KB3006121 ,
KB3006137 ,KB3010788 ,KB3011780 ,KB3013531-v2 ,KB3020370 ,KB3020388 ,KB3020393 ,KB3021674 ,
KB3023215 ,KB3030377 ,KB3035126 ,KB3037574 ,KB3042058 ,KB3045685 ,KB3046017 ,KB3046269 ,
KB3054476 ,KB3055642 ,KB3059317 ,KB3060716 ,KB3064209 ,KB3067903 ,KB3071756 ,KB3072305 ,
KB3074543 ,KB3075226 ,KB3078667 ,KB3086255 ,KB3093513 ,KB3097989 ,KB3102429-v2 ,KB3107998 ,KB3108371 ,
KB3108664 ,KB3109103 ,KB3109560 ,KB3110329 ,KB3126587 ,KB3127220 ,KB3137061 ,KB3138378 ,
KB3138612 ,KB3138910 ,KB3139398 ,KB3139914 ,KB3140245 ,KB3147071 ,KB3150220 ,KB3156016 ,
KB3159398 ,KB3161102 ,KB3161949 ,KB3177467-v2 ,KB3179573 ,KB3184143 ,KB4019990 ,KB4040966 ,KB4040980 ,
KB4054998 ,KB4470641 ,Internet Explorer 11 ,UpdRoots ,IE-Hyphenation ,IE-Spelling ,KB4471318 ,

Note:-
1. Dotnet 4.7.2 and DirectX is pre-installed

Check Sums:-
Name: en_windows_7_ultimate_sp1_with_updates_dec_2018_x64_dvd.iso
Date: 28-12-2018
Size: 4.41 GB (448,002,048 bytes)
--------
SHA-1: fd403627e5f60b2f53f990d2363c719bd0557833
MD5: 0133cbfb4e814c45ff653b70dae0ae96
CRC32: 63217f08

 

Bình luận

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm