• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Nhóm New Upload Windows 7 Ultimate Sp1 x64/X86 En-US March2019 Pre-@ctivated=-TEAM OS=-

General Info:-
Name :- en_windows_7_ultimate_sp1_with_updates_march_2019_x86_dvd
Architecture :-x86
Size:- 3.14gb
Language :- English
Activation:- Complete
Updates:- Included all new updates of March 2019
Author :- Team OS
Added/Removed:- Nothing , its a Complete iso with all new Updates of March 2019

**************************************************************
* Including Microsoft updates till 12.03.2019 and Internet Explorer 11
* NO tweaks or add-ons.
* NO additional programs and software added.
* NO graphics, scripts and wallpapers added or changed.
* It's the original image from Microsoft except added updates and IE11!

Changes in version 19.3.15

Added KB4474419-x86-x64
Added KB4490628-x86-x64 (replaces KB3177467-v2-x86-x64)
Added KB4489878-x86-x64 with disconnection of telemetry and processor verification (replaces KB4486563-x86-x64)
Added integration of Visual C ++ add-ons from abbodi1406 and SmartFix without a Mã

Integrated Updates:-
KB917607 KB982018v3 KB2479943 KB2491683 KB2506014 KB2506212 KB2506928v2 KB2533552
KB2545698 KB2547666 KB2552343 KB2560656 KB2563227 KB2564958 KB2574819v2 KB2579686
KB2592687 KB2603229 KB2604115 KB2620704 KB2621440 KB2631813 KB2640148v2 KB2647753v4
KB2654428 KB2660075 KB2667402v2 KB2670838 KB2685811 KB2685813 KB2690533 KB2698365
KB2705219v2 KB2716513 KB2719033 KB2719857 KB2726535 KB2727528 KB2729094v2 KB2732059v5
KB2732487v2 KB2736422 KB2742599 KB2750841 KB2761217 KB2763523 KB2770660 KB2773072
KB2786081 KB2791765 KB2799926 KB2800095v2 KB2807986 KB2808679 KB2813347 KB2813430
KB2818604 KB2830477 KB2834140v2 KB2840631 KB2843630v3 KB2847927 KB2852386 KB2853952
KB2857650 KB2861698 KB2862330v2 KB2862335 KB2864202 KB2868038 KB2871997v2 KB2882822
KB2884256 KB2891804 KB2893294 KB2893519 KB2894844 KB2900986 KB2908783 KB2911501
KB2912390 KB2918077 KB2919469 KB2920188v7 KB2923545 KB2931356 KB2937610 KB2943357
KB2966583 KB2968294 KB2970228 KB2972100 KB2972211 KB2973201 KB2977292 KB2978120
KB2978742 KB2984972 KB2985461 KB2991963 KB2992611 KB3000483 KB3004375v3 KB3006121
KB3006137 KB3010788 KB3011780 KB3013531v2 KB3020370 KB3020388 KB3020393 KB3021674
KB3023215 KB3030377 KB3035126 KB3037574 KB3045685 KB3046017 KB3046269 KB3054476
KB3055642 KB3059317 KB3060716 KB3064209 KB3067903 KB3071756 KB3072305 KB3074543
KB3075226 KB3078667 KB3086255 KB3093513 KB3097989 KB3102429v2 KB3107998 KB3108371
KB3108664 KB3109103 KB3109560 KB3110329 KB3126587 KB3127220 KB3137061 KB3138378
KB3138612 KB3138910 KB3139398 KB3139914 KB3140245 KB3147071 KB3150220 KB3156016
KB3159398 KB3161102 KB3161949 KB3179573 KB3184143 KB4019990 KB4040966 KB4054998
KB4474419 KB4483458 KB4490628 UpdRoots Internet Explorer 11 IEHyphenationen IESpellingen KB3042058
KB4489878

Note:- Dotnet 4.7.2 and Direct X already installed no need to install it again

Check Sums:-
Name: en_windows_7_ultimate_sp1_with_updates_march_2019_x86_dvd.iso
Date: 20-03-2019
Size: 3.14 GB (3,378,411,520 bytes)
--------
SHA-1: 367d664d1f703365fc7f14a1fcbda140c0d3ebcf
MD5: dcc6c331737d323ed1aaaaa847db95f3
CRC32: d5dc842f

General Info:-
Name :- en_windows_7_ultimate_sp1_with_updates_march_2019_x64_dvd
Architecture :-x64
Size:- 4.54gb
Language :- English
Activation:- Complete
Updates:- Included all new updates of March 2019
Author :- Team OS
Added/Removed:- Nothing , its a Complete iso with all new Updates of March 2019

**************************************************************
* Including Microsoft updates till 12.03.2019 and Internet Explorer 11
* NO tweaks or add-ons.
* NO additional programs and software added.
* NO graphics, scripts and wallpapers added or changed.
* It's the original image from Microsoft except added updates and IE11!

Changes in version 19.3.15

Added KB4474419-x86-x64
Added KB4490628-x86-x64 (replaces KB3177467-v2-x86-x64)
Added KB4489878-x86-x64 with disconnection of telemetry and processor verification (replaces KB4486563-x86-x64)
Added integration of Visual C ++ add-ons from abbodi1406 and SmartFix without a Mã

Integrated Updates:-
KB917607 KB982018v3 KB2479943 KB2491683 KB2506014 KB2506212 KB2506928v2 KB2533552
KB2545698 KB2547666 KB2552343 KB2560656 KB2563227 KB2564958 KB2574819v2 KB2579686
KB2592687 KB2603229 KB2604115 KB2620704 KB2621440 KB2631813 KB2640148v2 KB2647753v4
KB2654428 KB2660075 KB2667402v2 KB2670838 KB2685811 KB2685813 KB2690533 KB2698365
KB2705219v2 KB2716513 KB2719033 KB2719857 KB2726535 KB2727528 KB2729094v2 KB2732059v5
KB2732487v2 KB2736422 KB2742599 KB2750841 KB2761217 KB2763523 KB2770660 KB2773072
KB2786081 KB2791765 KB2799926 KB2800095v2 KB2807986 KB2808679 KB2813347 KB2813430
KB2818604 KB2830477 KB2834140v2 KB2840631 KB2843630v3 KB2847927 KB2852386 KB2853952
KB2857650 KB2861698 KB2862330v2 KB2862335 KB2864202 KB2868038 KB2871997v2 KB2882822
KB2884256 KB2891804 KB2893294 KB2893519 KB2894844 KB2900986 KB2908783 KB2911501
KB2912390 KB2918077 KB2919469 KB2920188v7 KB2923545 KB2931356 KB2937610 KB2943357
KB2966583 KB2968294 KB2970228 KB2972100 KB2972211 KB2973201 KB2977292 KB2978120
KB2978742 KB2984972 KB2985461 KB2991963 KB2992611 KB3000483 KB3004375v3 KB3006121
KB3006137 KB3010788 KB3011780 KB3013531v2 KB3020370 KB3020388 KB3020393 KB3021674
KB3023215 KB3030377 KB3035126 KB3037574 KB3045685 KB3046017 KB3046269 KB3054476
KB3055642 KB3059317 KB3060716 KB3064209 KB3067903 KB3071756 KB3072305 KB3074543
KB3075226 KB3078667 KB3086255 KB3093513 KB3097989 KB3102429v2 KB3107998 KB3108371
KB3108664 KB3109103 KB3109560 KB3110329 KB3126587 KB3127220 KB3137061 KB3138378
KB3138612 KB3138910 KB3139398 KB3139914 KB3140245 KB3147071 KB3150220 KB3156016
KB3159398 KB3161102 KB3161949 KB3179573 KB3184143 KB4019990 KB4040966 KB4054998
KB4474419 KB4483458 KB4490628 UpdRoots Internet Explorer 11 IEHyphenationen IESpellingen KB3042058
KB4489878

Note:- Dotnet 4.7.2 and Direct X already installed no need to install it again

Check Sums:-
Name: en_windows_7_ultimate_sp1_with_updates_march_2019_x64_dvd.iso
Date: 20-03-2019
Size: 4.54 GB (589,139,968 bytes)
--------
SHA-1: a00fa5a0b4fb094ca842934e34c7bea11e0c2e2f
MD5: 87b6f1afd3763e0a4435704be4b6150a
CRC32: b575e4e4 

Bình luận