• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Nhóm New Upload Windows 7 Ultimate Sp1 X86/X64 En-us Oct2018 Pre-@ctivated=-team Os=-

dvson185

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
17/4/14
Bài viết
3,961
Nơi ở
Hà Nội
Windows 7 Ultimate Sp1 x64 En-US Oct2018 Pre-@ctivated=-TEAM OS=-


General Info:-
Name :- en_windows_7_ultimate_sp1_with_updates_oct_2018_x64_dvd
Architecture :-x64
Size:- 4.43gb
Language :- English
Activation:- Complete
Updates:- Included all new updates of October 2018
Author :- Team OS
Added/Removed:- Nothing , its a Complete iso with all new Updates of October 2018

**************************************************************
* Including Microsoft updates till 10.10.2018 and Internet Explorer 11
* NO tweaks or add-ons.
* NO additional programs and software added.
* NO graphics, scripts and wallpapers added or changed.
* It's the original image from Microsoft except added updates and IE11!

Changes in version 10/18/10
Added KB4462923-x86-x64 with telemetry shutdown and processor checks (replaces KB3003743-x86-x64 and KB4457144-x86-x64)

Integrated Updates:-
KB917607 , KB982018-v3 ,KB2479943 ,KB2491683 ,KB2506014 ,KB2506212 ,KB2506928-v2 ,KB2533552 ,
KB2545698 ,KB2547666 ,KB2552343 ,KB2560656 ,KB2563227 ,KB2564958 ,KB2574819-v2 ,KB2579686 ,
KB2592687 ,KB2603229 ,KB2604115 ,KB2620704 ,KB2621440 ,KB2631813 ,KB2640148-v2 ,KB2647753-v4 ,
KB2654428 ,KB2660075 ,KB2667402-v2 ,KB2670838 ,KB2685811 ,KB2685813 ,KB2690533 ,KB2698365 ,
KB2705219-v2 ,KB2716513 ,KB2719033 ,KB2719857 ,KB2726535 ,KB2727528 ,KB2729094-v2 ,KB2732059-v5 ,
KB2732487-v2 ,KB2736422 ,KB2742599 ,KB2750841 ,KB2761217 ,KB2763523 ,KB2770660 ,KB2773072 ,
KB2786081 ,KB2791765 ,KB2799926 ,KB2800095-v2 ,KB2807986 ,KB2808679 ,KB2813347 ,KB2813430 ,
KB2818604 ,KB2830477 ,KB2834140-v2 ,KB2840631 ,KB2843630-v3 ,KB2847927 ,KB2852386 ,KB2853952 ,
KB2857650 ,KB2861698 ,KB2862330-v2 ,kB2862335 ,KB2864202 ,KB2868038 ,KB2871997-v2 ,KB2882822 ,
KB2884256 ,KB2891804 ,KB2892074 ,KB2893294 ,KB2893519 ,KB2894844 ,KB2900986 ,KB2908783 ,
KB2911501 ,KB2912390 ,KB2918077 ,KB2919469 ,KB2920188-v7 ,KB2923545 ,KB2931356 ,KB2937610 ,
KB2943357 ,KB2966583 ,KB2968294 ,KB2970228 ,KB2972100 ,KB2972211 ,KB2973201 ,KB2977292 ,
KB2978120 ,KB2978742 ,KB2984972 ,KB2985461 ,KB2991963 ,KB2992611 ,KB3000483 ,KB3004375-v3 ,
KB3006121 ,KB3006137 ,KB3010788 ,KB3011780 ,KB3013531-v2 ,KB3020370 ,KB3020388 ,KB3020393 ,
KB3021674 ,KB3023215 ,KB3030377 ,KB3035126 ,KB3037574 ,KB3042058 ,KB3045685 ,KB3046017 ,
KB3046269 ,KB3054476 ,KB3055642 ,KB3059317 ,KB3060716 ,KB3064209 ,KB3067903 ,KB3071756 ,
KB3072305 ,KB3074543 ,KB3075226 ,KB3078601 ,KB3078667 ,KB3086255 ,KB3093513 ,KB3097989 ,
KB3102429-v2 ,KB3107998 ,KB3108371 ,KB3108664 ,KB3109103 ,KB3109560 ,KB3110329 ,KB3126587 ,
KB3127220 ,KB3137061 ,KB3138378 ,KB3138612 ,KB3138910 ,KB3139398 ,KB3139914 ,KB3140245 ,
KB3147071 ,KB3150220 ,KB3156016 ,KB3159398 ,KB3161102 ,KB3161949 ,KB3177467 ,KB3179573 ,
KB3184143 ,KB4019990 ,KB4040966 ,KB4040980 ,KB4054998 ,KB4457044 ,Internet Explorer 11 ,
UpdRoots ,IE-Hyphenation-en ,IE-Spelling-en ,KB4462923

Note:-
1. Dotnet 4.7.2 and DirectX is pre-installed

Check Sums:-
Name: en_windows_7_ultimate_sp1_with_updates_oct_2018_x64_dvd.iso
Date: 03-11-2018
Size: 4 GB (465,342,464 bytes)
--------
SHA-1: f40be5573ea20e3b9eefab0ee62460d81897d3d0
MD5: 2718bd9fe14a0db21664e6609708207d
CRC32: 44f7b9b0

General Info:-
Name :- en_windows_7_ultimate_sp1_with_updates_oct_2018_x86_dvd
Architecture :-x86
Size:- 3.07gb
Language :- English
Activation:- Complete
Updates:- Included all new updates of October 2018
Author :- Team OS
Added/Removed:- Nothing , its a Complete iso with all new Updates of October 2018

**************************************************************
* Including Microsoft updates till 10.10.2018 and Internet Explorer 11
* NO tweaks or add-ons.
* NO additional programs and software added.
* NO graphics, scripts and wallpapers added or changed.
* It's the original image from Microsoft except added updates and IE11!

Changes in version 10/18/10
Added KB4462923-x86-x64 with telemetry shutdown and processor checks (replaces KB3003743-x86-x64 and KB4457144-x86-x64)

Integrated Updates:-
KB917607 , KB982018-v3 ,KB2479943 ,KB2491683 ,KB2506014 ,KB2506212 ,KB2506928-v2 ,KB2533552 ,
KB2545698 ,KB2547666 ,KB2552343 ,KB2560656 ,KB2563227 ,KB2564958 ,KB2574819-v2 ,KB2579686 ,
KB2592687 ,KB2603229 ,KB2604115 ,KB2620704 ,KB2621440 ,KB2631813 ,KB2640148-v2 ,KB2647753-v4 ,
KB2654428 ,KB2660075 ,KB2667402-v2 ,KB2670838 ,KB2685811 ,KB2685813 ,KB2690533 ,KB2698365 ,
KB2705219-v2 ,KB2716513 ,KB2719033 ,KB2719857 ,KB2726535 ,KB2727528 ,KB2729094-v2 ,KB2732059-v5 ,
KB2732487-v2 ,KB2736422 ,KB2742599 ,KB2750841 ,KB2761217 ,KB2763523 ,KB2770660 ,KB2773072 ,
KB2786081 ,KB2791765 ,KB2799926 ,KB2800095-v2 ,KB2807986 ,KB2808679 ,KB2813347 ,KB2813430 ,
KB2818604 ,KB2830477 ,KB2834140-v2 ,KB2840631 ,KB2843630-v3 ,KB2847927 ,KB2852386 ,KB2853952 ,
KB2857650 ,KB2861698 ,KB2862330-v2 ,kB2862335 ,KB2864202 ,KB2868038 ,KB2871997-v2 ,KB2882822 ,
KB2884256 ,KB2891804 ,KB2892074 ,KB2893294 ,KB2893519 ,KB2894844 ,KB2900986 ,KB2908783 ,
KB2911501 ,KB2912390 ,KB2918077 ,KB2919469 ,KB2920188-v7 ,KB2923545 ,KB2931356 ,KB2937610 ,
KB2943357 ,KB2966583 ,KB2968294 ,KB2970228 ,KB2972100 ,KB2972211 ,KB2973201 ,KB2977292 ,
KB2978120 ,KB2978742 ,KB2984972 ,KB2985461 ,KB2991963 ,KB2992611 ,KB3000483 ,KB3004375-v3 ,
KB3006121 ,KB3006137 ,KB3010788 ,KB3011780 ,KB3013531-v2 ,KB3020370 ,KB3020388 ,KB3020393 ,
KB3021674 ,KB3023215 ,KB3030377 ,KB3035126 ,KB3037574 ,KB3042058 ,KB3045685 ,KB3046017 ,
KB3046269 ,KB3054476 ,KB3055642 ,KB3059317 ,KB3060716 ,KB3064209 ,KB3067903 ,KB3071756 ,
KB3072305 ,KB3074543 ,KB3075226 ,KB3078601 ,KB3078667 ,KB3086255 ,KB3093513 ,KB3097989 ,
KB3102429-v2 ,KB3107998 ,KB3108371 ,KB3108664 ,KB3109103 ,KB3109560 ,KB3110329 ,KB3126587 ,
KB3127220 ,KB3137061 ,KB3138378 ,KB3138612 ,KB3138910 ,KB3139398 ,KB3139914 ,KB3140245 ,
KB3147071 ,KB3150220 ,KB3156016 ,KB3159398 ,KB3161102 ,KB3161949 ,KB3177467 ,KB3179573 ,
KB3184143 ,KB4019990 ,KB4040966 ,KB4040980 ,KB4054998 ,KB4457044 ,Internet Explorer 11 ,
UpdRoots ,IE-Hyphenation-en ,IE-Spelling-en ,KB4462923

Note:-
1. Dotnet 4.7.2 and DirectX is pre-installed

Check Sums:-
Name: en_windows_7_ultimate_sp1_with_updates_oct_2018_x86_dvd.iso
Date: 03-11-2018
Size: 3.07 GB (3,306,328,064 bytes)
--------
SHA-1: 14a46ccaaaaf97cf18a79cca14aa8c3425adbd73
MD5: dbf77baba39fc241fab2175b8bd05f20
CRC32: b9b29b73

 

Download-Button
Tải xuống ngay