• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Xin Các Anh Chị cho em ý kiến

Giang

eastwin
#1
e cần bán 1 máy tính laptop nhưng không biết phải bán giá bao nhiêu,,do e thiếu kinh nghiệm,,,và cần tiền để trang trải,,,xin mọi người giúp đỡ!
Cấu hình máy e như sau:Acer aspire 5745G-452G64Mnks
------------------
------------------
System Information
------------------
Time of this report: 9/27/2013, 16:10:33
Machine name: LAPTOP
Operating System: Windows 8 Enterprise 64-bit (6.2, Build 9200) (9200.win8_rtm.120725-1247)
Language: English (Regional Setting: English)
System Manufacturer: Acer
System Model: Aspire 5745G
BIOS: InsydeH2O Version V1.16
Processor: Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 450 @ 2.40GHz (4 CPUs), ~2.4GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 3766MB RAM
Page File: 1049MB used, 6173MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.02.9200.16384 64bit Unicode

------------
DxDiag Notes
------------
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Sound Tab 3: The file dfx11_1x64.sys is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer.
Input Tab: No problems found.

--------------------
DirectX Debug Levels
--------------------
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)

---------------
Display Devices
---------------
Card name: Intel(R) HD Graphics
Manufacturer: Intel Corporation
Chip type: Intel(R) HD Graphics (Core i5)
DAC type: Internal
Device Type: Full Device
Device Mã: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_0046&SUBSYS_035B1025&REV_18
Display Memory: 1755 MB
Dedicated Memory: 128 MB
Shared Memory: 1627 MB
Current Mode: 1366 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: LP156WH3-TLA2
Monitor Id: LGD0210
Native Mode: 1366 x 768(p) (60.022Hz)
Output Type: Internal
Driver Name: igdumd64.dll,igd10umd64.dll,igdumdx32,igd10umd32
Driver File Version: 8.15.0010.2858 (English)
Driver Version: 8.15.10.2858
DDI Version: 10
Feature Levels: 10.0,9.1
Driver Model: WDDM 1.1
Graphics Preemption: DMA
Compute Preemption: DMA
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 10/10/2012 15:44:10, 8368576 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B78E66-4306-11CF-BF78-5123B8C2C535}
Vendor ID: 0x8086
Device ID: 0x0046
SubSys ID: 0x035B1025
Revision ID: 0x0018
Driver Strong Name: oem1.inf:5f63e5349ded771f:iILKM0:8.15.10.2858:pci\ven_8086&dev_0046
Rank Of Driver: 00E02001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeWMV9_B ModeWMV9_C ModeVC1_B ModeVC1_C
DXVA2 Modes: DXVA2_ModeMPEG2_VLD DXVA2_ModeMPEG2_IDCT DXVA2_ModeMPEG2_MOCOMP DXVA2_ModeWMV9_MoComp DXVA2_ModeWMV9_IDCT DXVA2_ModeVC1_MoComp DXVA2_ModeVC1_IDCT
Deinterlace Caps: {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
D3D9 Overlay: Supported
DXVA-HD: Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled

-------------
Sound Devices
-------------
Description: Speakers (High Definition Audio Device)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0269&SUBSYS_1025035B&REV_1001
Manufacturer ID: 1
Product ID: 65535
Type: WDM
Driver Name: HdAudio.sys
Driver Version: 6.02.9200.16384 (English)
Driver Attributes: Final Retail
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 7/25/2012 19:26:51, 339968 bytes
Other Files:
Driver Provider: Microsoft
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No

Description: Digital Audio (S/PDIF) (High Definition Audio Device)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0269&SUBSYS_1025035B&REV_1001
Manufacturer ID: 1
Product ID: 65535
Type: WDM
Driver Name: HdAudio.sys
Driver Version: 6.02.9200.16384 (English)
Driver Attributes: Final Retail
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 7/25/2012 19:26:51, 339968 bytes
Other Files:
Driver Provider: Microsoft
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No

Description: DFX Speakers (DFX Audio Enhancer 11.1)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: No
Hardware ID: *DFX11_1
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: dfx11_1x64.sys
Driver Version: 6.01.7600.16385 (English)
Driver Attributes: Final Retail
WHQL Logo'd: No
Date and Size: 8/29/2012 10:46:14, 28008 bytes
Other Files:
Driver Provider: DFX
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No

---------------------
Sound Capture Devices
---------------------
Description: Microphone (High Definition Audio Device)
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Driver Name: HdAudio.sys
Driver Version: 6.02.9200.16384 (English)
Driver Attributes: Final Retail
Date and Size: 7/25/2012 19:26:51, 339968 bytes
Cap Flags: 0x1
Format Flags: 0xFFFFF

-------------------
DirectInput Devices
-------------------
Device Name: Mouse
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a

Device Name: Keyboard
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a

Device Name: Nano Cordless Mouse
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x04F3, 0x02F4
FF Driver: n/a

Poll w/ Interrupt: No

-----------
USB Devices
-----------
+ USB Root Hub
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x3B34
| Matching Device ID: USB\ROOT_HUB20
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 7/25/2012 22:00:58, 496368 bytes
| Driver: usbd.sys, 7/25/2012 22:00:58, 21744 bytes
|
+-+ Generic USB Hub
| | Vendor/Product ID: 0x8087, 0x0020
| | Location: Port_#0001.Hub_#0002
| | Matching Device ID: USB\Class_09
| | Service: usbhub
| | Driver: usbhub.sys, 7/25/2012 22:00:58, 496368 bytes
| | Driver: usbd.sys, 7/25/2012 22:00:58, 21744 bytes
| |
| +-+ USB Input Device
| | | Vendor/Product ID: 0x04F3, 0x02F4
| | | Location: Port_#0004.Hub_#0004
| | | Matching Device ID: USB\Class_03&SubClass_01
| | | Service: HidUsb
| | | Driver: hidusb.sys, 7/25/2012 19:28:26, 27648 bytes
| | | Driver: hidclass.sys, 7/25/2012 19:28:33, 82944 bytes
| | | Driver: hidparse.sys, 7/25/2012 19:30:15, 32768 bytes
| | |
| | +-+ HID-compliant device
| | | | Vendor/Product ID: 0x04F3, 0x02F4
| | | | Matching Device ID: HID_DEVICE
| | | |
| | +-+ HID-compliant mouse
| | | | Vendor/Product ID: 0x04F3, 0x02F4
| | | | Matching Device ID: HID_DEVICE_SYSTEM_MOUSE
| | | | Service: mouhid
| | | | Driver: mouhid.sys, 7/25/2012 19:28:47, 26112 bytes
| | | | Driver: mouclass.sys, 7/25/2012 22:00:55, 45808 bytes

----------------
Gameport Devices
----------------

------------
PS/2 Devices
------------
+ Standard PS/2 Keyboard
| Matching Device ID: *PNP0303
| Service: i8042prt
|
|
+ Synaptics PS/2 Port TouchPad

------------------------
Disk & DVD/CD-ROM Drives
------------------------
Drive: C:
Free Space: 54.9 GB
Total Space: 81.9 GB
File System: NTFS
Model: TOSHIBA MQ01ABD050

Drive: D:
Free Space: 350.5 GB
Total Space: 395.0 GB
File System: NTFS
Model: TOSHIBA MQ01ABD050

Drive: G:
Model: MATSHITA DVD-RAM UJ890ASXIN CẢM ƠN!!
 

tuananhth.info

Member Tích Cực
#2
Ông này bảo không biết gì mà liệt kê thế kia, nhìn hoa mắt luôn, ông bán thì đưa ra cấu hình thui, đưa thế ai rảnh mà đọc
 

trieuthangyb

Member Mới
#3
e cần bán 1 máy tính laptop nhưng không biết phải bán giá bao nhiêu,,do e thiếu kinh nghiệm,,,và cần tiền để trang trải,,,xin mọi người giúp đỡ!
Cấu hình máy e như sau:Acer aspire 5745G-452G64Mnks
------------------
------------------
System Information
------------------
Time of this report: 9/27/2013, 16:10:33
Machine name: LAPTOP
Operating System: Windows 8 Enterprise 64-bit (6.2, Build 9200) (9200.win8_rtm.120725-1247)
Language: English (Regional Setting: English)
System Manufacturer: Acer
System Model: Aspire 5745G
BIOS: InsydeH2O Version V1.16
Processor: Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 450 @ 2.40GHz (4 CPUs), ~2.4GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 3766MB RAM
Page File: 1049MB used, 6173MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.02.9200.16384 64bit Unicode

------------
DxDiag Notes
------------
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Sound Tab 3: The file dfx11_1x64.sys is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer.
Input Tab: No problems found.

--------------------
DirectX Debug Levels
--------------------
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)

---------------
Display Devices
---------------
Card name: Intel(R) HD Graphics
Manufacturer: Intel Corporation
Chip type: Intel(R) HD Graphics (Core i5)
DAC type: Internal
Device Type: Full Device
Device Mã: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_0046&SUBSYS_035B1025&REV_18
Display Memory: 1755 MB
Dedicated Memory: 128 MB
Shared Memory: 1627 MB
Current Mode: 1366 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: LP156WH3-TLA2
Monitor Id: LGD0210
Native Mode: 1366 x 768(p) (60.022Hz)
Output Type: Internal
Driver Name: igdumd64.dll,igd10umd64.dll,igdumdx32,igd10umd32
Driver File Version: 8.15.0010.2858 (English)
Driver Version: 8.15.10.2858
DDI Version: 10
Feature Levels: 10.0,9.1
Driver Model: WDDM 1.1
Graphics Preemption: DMA
Compute Preemption: DMA
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 10/10/2012 15:44:10, 8368576 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B78E66-4306-11CF-BF78-5123B8C2C535}
Vendor ID: 0x8086
Device ID: 0x0046
SubSys ID: 0x035B1025
Revision ID: 0x0018
Driver Strong Name: oem1.inf:5f63e5349ded771f:iILKM0:8.15.10.2858:pci\ven_8086&dev_0046
Rank Of Driver: 00E02001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeWMV9_B ModeWMV9_C ModeVC1_B ModeVC1_C
DXVA2 Modes: DXVA2_ModeMPEG2_VLD DXVA2_ModeMPEG2_IDCT DXVA2_ModeMPEG2_MOCOMP DXVA2_ModeWMV9_MoComp DXVA2_ModeWMV9_IDCT DXVA2_ModeVC1_MoComp DXVA2_ModeVC1_IDCT
Deinterlace Caps: {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
D3D9 Overlay: Supported
DXVA-HD: Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled

-------------
Sound Devices
-------------
Description: Speakers (High Definition Audio Device)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0269&SUBSYS_1025035B&REV_1001
Manufacturer ID: 1
Product ID: 65535
Type: WDM
Driver Name: HdAudio.sys
Driver Version: 6.02.9200.16384 (English)
Driver Attributes: Final Retail
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 7/25/2012 19:26:51, 339968 bytes
Other Files:
Driver Provider: Microsoft
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No

Description: Digital Audio (S/PDIF) (High Definition Audio Device)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0269&SUBSYS_1025035B&REV_1001
Manufacturer ID: 1
Product ID: 65535
Type: WDM
Driver Name: HdAudio.sys
Driver Version: 6.02.9200.16384 (English)
Driver Attributes: Final Retail
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 7/25/2012 19:26:51, 339968 bytes
Other Files:
Driver Provider: Microsoft
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No

Description: DFX Speakers (DFX Audio Enhancer 11.1)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: No
Hardware ID: *DFX11_1
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: dfx11_1x64.sys
Driver Version: 6.01.7600.16385 (English)
Driver Attributes: Final Retail
WHQL Logo'd: No
Date and Size: 8/29/2012 10:46:14, 28008 bytes
Other Files:
Driver Provider: DFX
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No

---------------------
Sound Capture Devices
---------------------
Description: Microphone (High Definition Audio Device)
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Driver Name: HdAudio.sys
Driver Version: 6.02.9200.16384 (English)
Driver Attributes: Final Retail
Date and Size: 7/25/2012 19:26:51, 339968 bytes
Cap Flags: 0x1
Format Flags: 0xFFFFF

-------------------
DirectInput Devices
-------------------
Device Name: Mouse
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a

Device Name: Keyboard
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a

Device Name: Nano Cordless Mouse
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x04F3, 0x02F4
FF Driver: n/a

Poll w/ Interrupt: No

-----------
USB Devices
-----------
+ USB Root Hub
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x3B34
| Matching Device ID: USB\ROOT_HUB20
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 7/25/2012 22:00:58, 496368 bytes
| Driver: usbd.sys, 7/25/2012 22:00:58, 21744 bytes
|
+-+ Generic USB Hub
| | Vendor/Product ID: 0x8087, 0x0020
| | Location: Port_#0001.Hub_#0002
| | Matching Device ID: USB\Class_09
| | Service: usbhub
| | Driver: usbhub.sys, 7/25/2012 22:00:58, 496368 bytes
| | Driver: usbd.sys, 7/25/2012 22:00:58, 21744 bytes
| |
| +-+ USB Input Device
| | | Vendor/Product ID: 0x04F3, 0x02F4
| | | Location: Port_#0004.Hub_#0004
| | | Matching Device ID: USB\Class_03&SubClass_01
| | | Service: HidUsb
| | | Driver: hidusb.sys, 7/25/2012 19:28:26, 27648 bytes
| | | Driver: hidclass.sys, 7/25/2012 19:28:33, 82944 bytes
| | | Driver: hidparse.sys, 7/25/2012 19:30:15, 32768 bytes
| | |
| | +-+ HID-compliant device
| | | | Vendor/Product ID: 0x04F3, 0x02F4
| | | | Matching Device ID: HID_DEVICE
| | | |
| | +-+ HID-compliant mouse
| | | | Vendor/Product ID: 0x04F3, 0x02F4
| | | | Matching Device ID: HID_DEVICE_SYSTEM_MOUSE
| | | | Service: mouhid
| | | | Driver: mouhid.sys, 7/25/2012 19:28:47, 26112 bytes
| | | | Driver: mouclass.sys, 7/25/2012 22:00:55, 45808 bytes

----------------
Gameport Devices
----------------

------------
PS/2 Devices
------------
+ Standard PS/2 Keyboard
| Matching Device ID: *PNP0303
| Service: i8042prt
|
|
+ Synaptics PS/2 Port TouchPad

------------------------
Disk & DVD/CD-ROM Drives
------------------------
Drive: C:
Free Space: 54.9 GB
Total Space: 81.9 GB
File System: NTFS
Model: TOSHIBA MQ01ABD050

Drive: D:
Free Space: 350.5 GB
Total Space: 395.0 GB
File System: NTFS
Model: TOSHIBA MQ01ABD050

Drive: G:
Model: MATSHITA DVD-RAM UJ890ASXIN CẢM ƠN!!
Giá bao nhiêu bác ơi?
 

gaconne1985

Member Chính Thức
#5
Acer Aspire 5745g i5-450M/3GB/500GB/Vga share 15.6 Led.
Nếu bán, mình nghĩ chỉ được giá 6tr - 6tr5 (máy chạy tốt) và cũng có thể thấp hơn. nếu hư phần cứng nào thì - trực tiếp (ví dụ: hdd thì - 900-1tr, DVD - 500k, LCD.
 

kimchinh

Member Tâm Huyết
#6
Acer Aspire 5745g i5-450M/3GB/500GB/Vga share 15.6 Led.
Nếu bán, mình nghĩ chỉ được giá 6tr - 6tr5 (máy chạy tốt) và cũng có thể thấp hơn. nếu hư phần cứng nào thì - trực tiếp (ví dụ: hdd thì - 900-1tr, DVD - 500k, LCD.
Máy mới thì giá bao nhiêu bạn, máy cụ sợ dùng vài bữa dai not thì tiền bay theo gió
 

gaconne1985

Member Chính Thức
#7
Máy mới thì giá bao nhiêu bạn, máy cụ sợ dùng vài bữa dai not thì tiền bay theo gió
máy mới sợ ko chỗ nào bán đâu bạn. vì hàng này mình nghĩ Acer hết sản xuất mới rồi. Nếu có, giá cũng rẻ thôi, tầm 8tr ah
 

Bài xem nhiều