• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Your Uninstaller! Pro 7.5.2013.02 Update 31.3.2013 - Chào cá tháng 4

thebest4iu

Số Nguyên Tố
Thành viên BQT
Tham gia
2/7/12
Bài viết
5,587
Thích
5,394
Nơi ở
21.255942,105.384979
#1

Tiếng Việt không sát nghĩa ...:tire: nên mình để nguyên vậy :feel_good:
Your Uninstaller! Pro 7.5.2013.02 Update 31.3.2013 uninstaller software is the industry's leading uninstaller software. It's the world's 1st smart Drag&Uninstall™ uninstaller software under the Windows platform, works on all Windows versions including Windows 7/Vista/XP/2000/ME/98/95/2003. It's as easy as using the recycle bin. Imagine! Just a drag-drop and the program you don't want will disappear from your computer - as well as everything the unwanted program brings! Your Uninstaller! is a user-friendly way of removing unneeded applications on your computer. It can even remove some annoying spywares! Your Uninstaller! software is a specially designed uninstaller program for both beginning and advanced users. Your Uninstaller! 2008 is extremely very fast and easy to use. It has a unique ability to uninstall items by simply dragging programs' icons into the Your Uninstaller! icon. You may also find the application you want to uninstall through a unique search function.

Mã features:
* Completely remove any application installed.
* Deep scan of registry and entire disk for unused registry entries and files.
* Remove programs that could not be removed by Add/Remove Program.
* Uninstall screen savers. [PRO]
* Remove internet surfing traces.
* Backup and restore registry.
* Registration Mã management.
* Built-in Disk Cleaner helps you find and remove unnecessary files on your disk to save space and make computer faster! [PRO]
* Built-in IE Context Menu Cleaner, cleans the context menu of Internet Explorer. [PRO]
* Built-in Startup Manager, take full control of Window startups. [PRO]
* Fix invalid desktop shortcuts and start menu shortcuts.
* Get the applications detail info even if it hide itself in deep directory, especially useful for finding out "Spy" applications. [PRO]
* Backup/restore installed-applications information.
* Uninstall with SINGLE drag-drop! Just drop a file on Your Uninstaller! icon on the desktop to see what happens! [PRO]
* List installed applications with appropriate icons(same as you see in the Start Menu), you can easily find the application you want to uninstall.
* Powerful search feature allows you quickly find the program you are about to uninstall.
* Automatic detection of invalid installations and removing them with one click.
* Force removal of uninstall related entries in the registry(care to use!). [PRO]
* Lighting speed at startup, 5-10 times faster than Add/Remove Program of Windows XP!
* Export programs list to file or printer.
* More ...
Tiếng việt cho ai hiểu nghĩa

HTML:
Your Uninstaller! Pro 7.5.2013.02 Update 31.3.2013 trình gỡ bỏ phần mềm là phần mềm gỡ bỏ hàng đầu của ngành công nghiệp. Đó là 1 thế giới thông minh Drag & phần mềm Uninstall ™ uninstaller trên nền Windows, hoạt động trên tất cả các phiên bản Windows bao gồm Windows 7/Vista/XP/2000/ME/98/95/2003. Nó dễ dàng như sử dụng thùng rác. Hãy tưởng tượng! Chỉ cần kéo thả và chương trình bạn không muốn sẽ biến mất từ ​​máy tính của bạn - cũng như tất cả các chương trình không mong muốn mang lại! Your Uninstaller! là một cách thân thiện với người sử dụng loại bỏ các ứng dụng không cần đến trên máy tính của bạn. Nó thậm chí có thể loại bỏ một số phần mềm gián điệp gây rắc rối! Your Uninstaller! phần mềm là một chương trình thiết kế đặc biệt cho cả người mới và người dùng cao cấp. Your Uninstaller! 2008 là cực kỳ nhanh và rất dễ sử dụng. Nó có một khả năng độc đáo để gỡ bỏ cài đặt các mục bằng cách kéo biểu tượng của chương trình đó vào của Your Uninstaller! biểu tượng. Bạn cũng có thể tìm thấy những ứng dụng mà bạn muốn gỡ bỏ qua chức năng tìm kiếm độc đáo.
 
Các tính năng chính:
* Tháo gỡ hoàn toàn bất kỳ ứng dụng nào đã được cài đặt.
* Quét sâu vào registry và toàn bộ đĩa cho các mục đăng ký không sử dụng và các tập tin.
* Tháo gỡ các chương trình mà không thể được gỡ bỏ bằng Add / Remove Program.
* Tháo gỡ cài đặt bảo vệ màn hình. [CHUYÊN NGHIỆP]
* Gỡ bỏ các dấu vết lướt Internet.
* Sao lưu và phục hồi registry.
Đăng ký quản lý chủ chốt.
* Tích hợp trình Disk Cleaner giúp bạn tìm và loại bỏ các tập tin không cần thiết trên đĩa cứng của bạn để tiết kiệm đĩa và làm cho máy tính bạn nhanh hơn! [CHUYÊN NGHIỆP]
* Built-in IE Context Menu Cleaner, dọn dẹp menu ngữ cảnh của Internet Explorer. [CHUYÊN NGHIỆP]
* Tích hợp Startup Manager, kiểm soát các phần khởi động của Windows. [CHUYÊN NGHIỆP]
* Sửa chữa các phím tắt máy tính để bàn không hợp lệ và bắt đầu trình đơn phím tắt.
* Thập các thông tin chi tiết về các ứng dụng ngay cả trong trường hợp nó tự ẩn sâu trong các thư mục, đặc biệt hữu ích cho việc tìm kiếm các ứng dụng "Gián điệp". [CHUYÊN NGHIỆP]
* Sao lưu / khôi phục lại cài đặt ứng dụng thông tin.
* Tháo gỡ cài đặt với SINGLE kéo-thả! Chỉ cần thả một file lên biểu tượng Your Uninstaller! biểu tượng trên máy tính để bàn để xem những gì sẽ xảy ra! [CHUYÊN NGHIỆP]
* Danh sách các ứng dụng được cài đặt với các biểu tượng thích hợp (giống như bạn thấy trong Start Menu), bạn có thể dễ dàng tìm thấy các ứng dụng mà bạn muốn gỡ bỏ cài đặt.
* Tính năng tìm kiếm mạnh mẽ cho phép bạn nhanh chóng tìm chương trình bạn muốn tháo gỡ.
* Tự động dò tìm các sự cài đặt không hợp lệ và tháo gỡ chúng chỉ với một cú nhấp chuột.
* Gỡ bỏ bắt buột gỡ bỏ các mục liên quan trong registry (cẩn thận khi dùng)! [CHUYÊN NGHIỆP]
* Ánh sáng tốc độ lúc khởi động, 5-10 lần nhanh hơn Add / Remove Program của Windows XP!
* Xuất danh sách các chương trình thành file hoặc in ra.
Download
Your Uninstaller! Pro 7.5.2013.02 Update 31.3.2013
 

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm